Konkurset e Hapura

 • Konkurs për staf jo permanent
  Data e shpalljes: 02/03/2023
  Koha e skadimit: 09/03/2023
 • Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit – Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Malishevë
  Data e shpalljes: 02/03/2023
  Koha e skadimit: 08/03/2023
 • Njofim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar për Kontrollimin e Raporteve Financiare të Subjekteve Politke
  Data e shpalljes: 27/02/2023
 • Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit – Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Lipjan
  Koha e skadimit: 27/02/2023
 • Konkurs për plotësimin e vendeve të punës
  Data e shpalljes: 24/02/2023
  Koha e skadimit: 13/03/2023
 • Konkurs – Zyrtar i Lartë për Financa (Zotues)
  Data e shpalljes: 24/02/2023
  Koha e skadimit: 13/03/2023
 • Njoftim për kandidatin e sukseshëm – Zyrtar për burime njerëzore
  Data e shpalljes: 21/02/2023
 • Njoftim për kandidatin e sukseshëm – Shofer i anëtarit të KQZ-së
  Data e shpalljes: 21/02/2023
 • Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit
  Koha e skadimit: 27/02/2023
 • Konkurs
  Data e shpalljes: 13/02/2023
  Koha e skadimit: 28/02/2023