Konkurset e Hapura

 • Konkurs për Melodinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve
  Data e shpalljes: 11/05/2023
  Koha e skadimit: 05/06/2023
 • Vendim për anulimin e konkursit
  Data e shpalljes: 12/04/2023
 • Vendim për anulimin e konkursit me numër reference KQZ-05/2023: Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Mamushë
  Data e shpalljes: 07/04/2023
 • Vendim për anulimin e konkursit për pozitën Zyrtar i Lartë për Financa (Zotues) me numër reference KQZ-16/2023
  Data e shpalljes: 06/04/2023
 • Njofim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Malishevë
  Data e shpalljes: 31/03/2023
 • Njofim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Lipjan
  Data e shpalljes: 28/03/2023
 • Konkurs për staf jo permanent – Rishpallje
  Data e shpalljes: 23/03/2023
  Koha e skadimit: 24/03/2023
 • Njofim për kandidatin e suksesshëm – Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Mamushë
  Data e shpalljes: 10/03/2023
 • Konkurs për staf jo permanent
  Data e shpalljes: 02/03/2023
  Koha e skadimit: 09/03/2023
 • Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit – Zyrtar i Lartë Komunal i Zgjedhjeve në Malishevë
  Data e shpalljes: 02/03/2023
  Koha e skadimit: 08/03/2023