Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Regjistrimi i Partisë Politike “Shpresa Demokrate” i hapur për shqyrtim publik

Prishtinë, 28 shtator 2023 – “Shpresa Demokrate” e ka kompletuar kërkesën për regjistrim, të parashtruar në Zyrën për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Vendimi për regjistrim të partisë politike, do të merret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas përfundimit të periudhës shtatë (7) ditore, gjatë të cilës [...]

KQZ pjesëmarrëse në Samitin Global të Partneritetit të Qeverisjes së Hapur për transparencën dhe llogaridhënien zgjedhore

Shtator 2023 – Një delegacion i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i përbërë nga kryetari, Kreshnik Radoniqi, anëtari, Alban Krasniqi dhe Vesa Xharra, zyrtare e lartë ligjore nga Zyra për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike – po marrin pjesë në Samitin Global të Parneritetit të Qeverisjes së Hapur, i cili po mbahen në [...]

Go to Top