KQZ-ja miratoi Planin Strategjik 2023 – 2026

Prishtinë, 26 qershor 2023 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e njëzet për vitin 2023, të kryesuar nga kryetari, Kreshnik Radoniqi. Në këtë mbledhje, KQZ-ja u dakordua për ndërmarrjen e hapave të nevojshëm për harmonizimin e Rregulloreve Zgjedhore me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme, i miratuar më 8 qershor 2023 nga Kuvendi i Republikës [...]