Shënohet Dita Globale e Zgjedhjeve

Sot, me rastin e shënimit të Ditës Globale të Zgjedhjeve, në komuna të ndryshme të Kosovës janë mbajtur takime me maturantë dhe forume rinore. Tema bosht e këtyre takimeve ishte: Rëndësia e pjesëmarrjes së të rinjëve në zgjedhje. Dita Globale e Zgjedhjeve shënohet në shumë shtete që nga viti 2005, kur ekspertët e zgjedhjeve nga [...]