ZGJEDHJET PËR KRYETARË TË KOMUNAVE 2007

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 17 nëntor 2007
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 8 dhjetor 2007
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 30
Numri i votuesve të regjistruar (Raundi I): 1,567,690
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 612,513 votues (39.07%)

VIDEOSPOTET
Zgjedhjet 2007
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Regjistrimi për votim përmes postës
Kundershtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Ngjyrat e fletëvotimeve
Si të plotësohet fletëvotimi
Njoftues
Hapat në vendvotim
Motivues i përgjithshëm
Motivues i përgjithshëm
POSTERA, FLETUSHKA, BILLBORDA dhe KARTOLINË
Poster – Ndërrimi i qendrës së votimit
Poster – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Poster – Regjistrimi për votim përmes postës
Poster – Hapat në vendvotim
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit (Pyetjet më të Shpeshta)
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Regjistrimi për votim përmes postës
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Hapat në vendvotim
Billbord – Motivues i përgjithshëm
Billbord – Ndërrimi i qendrës së votimit
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit
Komuna Fletëvotimi (Raundi i parë)
Deçan Shkarko
Gjakovë Shkarko
Gllogoc Shkarko
Gjilan Shkarko
Dragash Shkarko
Istog Shkarko
Kaçanik Shkarko
Klinë Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko
Kamenicë Shkarko
Mitrovicë Shkarko
Leposaviç Shkarko
Lipjan Shkarko
Novobërdë Shkarko
Obiliq Shkarko
Rahovec Shkarko
Pejë Shkarko
Podujevë Shkarko
Prishtinë Shkarko
Prizren Shkarko
Skenderaj Shkarko
Shtime Shkarko
Shtërpcë Shkarko
Suharekë Shkarko
Ferizaj Shkarko
Viti Shkarko
Vushtrri Shkarko
Zubin Potok Shkarko
Zveçan Shkarko
Malishevë Shkarko

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune 2007 – Raundi i Dytë

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kryetar të Komunave 2007 

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Ndarja e ulëseve në Kuvend (Subjektet dhe kandidatët e zgjedhur)

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e të gjithë kandidatëve (renditja si në fletëvotim)

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e votave me kusht të kandidatëve sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e votave me postë të kandidatëve sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat sipas komunave             

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat sipas vendvotimeve

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Doracaku i procedurave të votimit

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

VIDEO SPOTEVI
Si të plotësohet fletëvotimi 2021
Si të plotësohet fletëvotimi 2021
Si të plotësohet fletëvotimi 2021
KQZ njofton të gjithë qytetarët për masat që duhet t’i zbatoni në ditën e zgjedhjeve 2021
Mënyra e votimit të votuesve të infektuar me COVID-19 dhe ata në vetëizolim 2021
GIFF
Poster – Si të mbushni fletën e votimit
POSTERË, FLETUSHKË, GAZETË DHE BILLBORDË
Poster – Si të mbushni fletën e votimit
Posteri për mënyrën e votimit me masat mbrojtëse nga COVID-19
Posteri për mënyrën e votimit për votuesit të infektuar me COVID-19
Posteri për Mënyrën e denoncimit të keqpërdorimit të votes

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2021

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Broshura për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2021

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2021

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Emërimet e Anëtareve të KKZ-ve nga KQZ

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."