Izbori za Predsednika Opštine 2007

Datum Izbora (I Krug): 17 novembar 2007
Datum izbora (II Krug): 8 decembar 2007
Broj izbornih zona (opština): 30
Broj registrovanih birača (I Krug): 1,567,690
Učešće na izborima (I Krug): 612,513 birača (39.07%)

Priručnik o procedurama glasanja i prebrojavanja

VIDEO SPOTEVI
Izbori 2007
Promena birackog centra
Registraciju za glasanje putem mobilnih ekipa za osobe sa posebnim potrebama
Registraciju za glasanje putem pošte
Osporavanje i potvrdivanje spiska biraca
Boja glasackih listica
Kako popuniti glasacki listic
Notifikator spot
Koraci na birackom mestu
Opšti motivacioni spot
POSTERI, FLAJERI, BILBORDI I DOPISNICE
Poster – Promena birackog centra
Poster – Registracija za glasanje putem poste
Poster – Koraci na birackom mestu
Flajer – Promena birackog centra (Cesto Postavljena Pitanja)
Flajer – Promena birackog centra
Flajer – Promena birackog centra
Flajer – Registracija za glasanje putem poste
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Koraci na birackom mestu
Bilbord – Opsti motivacioni
Dopisnica – Odredivanje birackog centra
Opština Glasački listić (Prvi krug)
Dečane Preuzmi
Đakovica Preuzmi
Glogovac Preuzmi
Gnjilane Preuzmi
Dragasš Preuzmi
Istok Preuzmi
Kačanik Preuzmi
Klina Preuzmi
Kosovo Polje Preuzmi
Kamenica Preuzmi
Mitrovica Preuzmi
Leposavić Preuzmi
Lipljan Preuzmi
Novo Brdo Preuzmi
Obilić Preuzmi
Orahovac Preuzmi
Peć Preuzmi
Podujevo Preuzmi
Priština Preuzmi
Prizren Preuzmi
Srbica Preuzmi
Štimlje Preuzmi
Štrpce Preuzmi
Suva Reka Preuzmi
Uroševac Preuzmi
Vitina Preuzmi
Vučitrni Preuzmi
Zubin Potok Preuzmi
Zvečan Preuzmi
Mališevo Preuzmi

Glasački listić za Izbori za Predsednika Opštine 2007 – Drugi krug

Lista biračkih centara za Lokalne Izbore 2007