ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2014

Data e zgjedhjeve: 8 qershor 2014
Numri i votuesve të regjistruar: 1,799,023
Pjesëmarrja në zgjedhje: 734,055 votues (42.63%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve

Rezultatet e kandidatëve sipas subjekteve të renditur sipas numrit të votave

Rezultatet e kandidatëve të zgjedhur sipas numrit të votave

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike dhe kandidatëve 

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike dhe kandidatëve

Raport nga Rinumërimi i vendvotimeve me vendim të PZAP – Ndryshimet pas Ri-numërimit (01.07.2014)

VIDEOSPOTET
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Regjistrimi për votim përmes postës
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Hapat në vendvotim
Si të plotësohet fletëvotimi – votimi përmes postës
Si të plotësohet fletëvotimi
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Motivues i përgjithshëm
Motivues për të rinjtë
Motivues për gratë
POSTERËT
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Si të plotësohet fletëvotimi – votimi përmes postës
Si të plotësohet fletëvotimi
Hapat në vendvotim
Motivues i përgjithshëm
FLETUSHKAT
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Regjistrimi për votim përmes postës
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Si të plotësohet fletëvotimi – votimi përmes postës
Si të plotësohet fletëvotimi
Hapat në vendvotim
Motivues i përgjithshëm
BILLBORD, KARTOLINË
Billbord – Si të plotësohet fletëvotimi
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2014

Lista e Kandidatëve për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2014

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2014 

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor

Raporti Përfundimtar i Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve të Bashkimit Europian

Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2014