PREVREMENI IZBORI ZA SKUPŠTINU REPUBLIKA KOSOVA 2014

Datum izbora: 8 jun 2014
Broj registrovanih birača: 1,799,023
Učešće na izborima: 734,055 birača (42.63%)

STATISTIKA

Opšta statistika

Statistika po opštinama

REZULTATI

Opšti rezultati po Političkih Subjektima

Opšti rezultati po Političkih Subjektima

Rezultati svih kandidata

Rezultati kandidata po subjektima u redosledu po broju glasova

Rezultati izabranih kandidata na osnovu broja glasova

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultati kandidata po opštinama

Rezultati subjekata po opštinama

Rezultati kandidata po biračkim mestima

Rezultati uslovnih glasova političkih subjekata i kandidata

Rezultati glasova putem pošte političkih subjekata i kandidata

Izveštaj sa pon. prebrojavanje biračkih mesta na osnovu odluke IPŽP-a – Izmene posle pon. prebrojavanja (01.07.2014)

Priručnik o procedurama glasanja i prebrojavanja

VIDEO SPOTEVI
Promena birackog centra
Registracija biraca putem mobilnih ekipa osoba sa posebnim potrebama
Registracija za glasanje putem poste
Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Koraci na birackom mestu
Kako popuniti glasacki listic – glasanje putem poste
Kako popuniti glasacki listic
Centralna Izborna Komisija
Opsti motivacioni
Motivacioni za nove birace
Motivacioni za zene
POSTERI
Promena birackog centra
Registracija biraca putem mobilnih ekipa osoba sa posebnim potrebama
Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Kako popuniti glasacki listic – glasanje putem poste
Kako popuniti glasacki listic
Koraci na birackom mestu
Opsti motivacioni
FLAJERI
Promena birackog centra
Registracija biraca putem mobilnih ekipa osoba sa posebnim potrebama
Registracija za glasanje putem poste
Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Kako popuniti glasacki listic – glasanje putem poste
Kako popuniti glasacki listic
Koraci na birackom mestu
Opsti motivacioni
BILBORDI, DOPISNICE
Bilbord – Kako popuniti glasacki listic
Dopisnica – Odredivanje birackog centra

Glasački listić za Izbore za Skupštinu Kosova 2014

Spisak kandidata za Izbore za Skupštinu Kosova 2014

Lista biračkih centara za Izbore za Skupštinu Kosova 2014

Izveštaj biračkog spiska (verzija na albanskom jeziku)

Organizacije/Subjekti koji su akreditovani da Posmatraju Izborni Proces

Konačni Izveštaj Izborna Posmatračka Misija Evropske Unije

Demokratija na Delu – Izveštaj Posmatranja Parlamentarnih Izbora 2014