ZGJEDHJET PËR KUVEND TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2007

Data e zgjedhjeve: 17 nëntor 2007
Numri i votuesve të regjistruar: 1,567,690
Pjesëmarrja në zgjedhje: 628,630 votues (40.09%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Shpërndarja e ulëseve sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

VIDEOSPOTET
Zgjedhjet 2007
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Regjistrimi për votim përmes postës
Kundershtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Ngjyrat e fletëvotimeve
Si të plotësohet fletëvotimi
Njoftues
Hapat në vendvotim
Motivues i përgjithshëm
Motivues i përgjithshëm
POSTERA, FLETUSHKA, BILLBORDA dhe KARTOLINË
Poster – Ndërrimi i qendrës së votimit
Poster – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Poster – Regjistrimi për votim përmes postës
Poster – Hapat në vendvotim
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit (Pyetjet më të Shpeshta)
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Regjistrimi për votim përmes postës
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Hapat në vendvotim
Billbord – Motivues i përgjithshëm
Billbord – Ndërrimi i qendrës së votimit
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2007

Lista e Kandidatëve për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2007

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2007