IZBORI ZA SKUPŠTINU REPUBLIKA KOSOVA 2007

Datum izbora: 17 novembar 2007
Broj registrovanih birača: 1,567,690
Učešće na izborima: 628,630 birača (40.09%)

Priručnik o procedurama glasanja i prebrojavanja

VIDEO SPOTEVI
Izbori 2007
Promena birackog centra
Registraciju za glasanje putem mobilnih ekipa za osobe sa posebnim potrebama
Registraciju za glasanje putem pošte
Osporavanje i potvrdivanje spiska biraca
Boja glasackih listica
Kako popuniti glasacki listic
Notifikator spot
Koraci na birackom mestu
Opšti motivacioni spot
POSTERI, FLAJERI, BILBORDI I DOPISNICE
Poster – Promena birackog centra
Poster – Registracija za glasanje putem poste
Poster – Koraci na birackom mestu
Flajer – Promena birackog centra (Cesto Postavljena Pitanja)
Flajer – Promena birackog centra
Flajer – Promena birackog centra
Flajer – Registracija za glasanje putem poste
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Koraci na birackom mestu
Bilbord – Opsti motivacioni
Dopisnica – Odredivanje birackog centra

Glasački listić za Izbore za Skupštinu Kosova 2007

Spisak kandidata za Izbore za Skupštinu Kosova 2007

Lista biračkih centara za Izbore za Skupštinu Kosova 2007