Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Kako popuniti glasački listić za proces glasanja „Za ili protiv razrešenja predsednika opština u opštinama: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Sjeverna Mitrovica“, 21. aprila 2024.

 

Period registracije glasanja za lica sa posebnim potrebama Od 10. do 18. aprila 2024. godine, za proces glasanja Za ili Protiv razrešenja predsednika opština u opštinama: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, 21. aprila 2024.

Obaveštenje sa 24. sastanka

Priština, 13. april 2024. – Centralna izborna komisija održala je 24. sastanak ove godine kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi, na kojem je doneseno nekoliko odluka u vezi sa pripremama za proces glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine. CIK [...]

Pojašnjenje CIK-a u vezi postavljanja kamera na biračkim mestima i kreiranja biračkog spiska

Priština, 11. april 2024. – Nakon nejasnoća koje su nastale u javnom mnjenju, Centralna izborna komisija smatra da je neophodno da razjasni neka pitanja u vezi sa postavljanjem kamera na biračka mesta za predstojeće izborne procese, počev od glasanja 21. aprila i za izradu biračkog spiska za ovaj proces. Povodom planova za postavljanje kamera na [...]

Njoftim nga mbledhja e 23-të e KQZ-së

Saopštenje sa 23. sednice CIK Priština, 9 aprila 2024 – Centralna izborna komisija održala je 23. sednicu za ovu godinu kojom je predsedavao predsedavajući, Kreshnik Radoniqi. Na početku sednice, članovi CIK-a su obavešteni da su 7. i 8. aprila opštinske izborne komisije za opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica primile ostavke četiri predstavnika [...]

CIK produžava do 5. aprila rok za registraciju birača van Kosova za glasanje 21. aprila u četiri opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica.

CIK produžava do 5. aprila rok za registraciju birača van Kosova za glasanje 21. aprila u četiri opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica. Priština, 3. april 2024. – Centralna izborna komisija saopštila je građanima sa pravom glasa da je produžila rok za prijavu za registraciju kao birač van Kosova za proces glasanja za [...]

Rokovi za prijavu za akreditaciju posmatrača političkih subjekata aktuelnih predsednika opština, lokalnih/međunarodnih NVO-a i medija (1. april – 15. april 2024.)

Priština, 2. april 2024. - Centralna izborna komisija obaveštava političke subjekte aktuelnih predsednika (Lëvizja Vetëvendosje i Parta Demokratike e Kosoëvs, nevladine organizacije, vladine i međuvladine organizacije, specijalizovane međunarodne organizacije, koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava, medije kao i predstavnike stranih država, da je počeo rok za podnošenje zahteva za akreditaciju za posmatranje procesa [...]

Održava se program obuke za članove Opštinskih izbornih komisija u opštinama Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica

Severna Mitrovica, 30. mart 2024. – U okviru priprema za organizovanje procesa glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine, CIK je organizovao program obuke za članovi Opštinskih izbornih komisija u ove četiri opštine. Izrada ovog programa, koji se primenjuje u [...]

Go to Top