Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

CIK Republike Kosovo podržava CIK Republike Ukrajine

Mart 2024. – Centralna izborna komisija Republike Kosovo pridružila se pozivima izbornih institucija iz celog sveta i organizacija za posmatranje izbora da osude odluke i postupke vlasti Ruske Federacije i njenih okupatorskih administracija u vezi sa organizacijom priprema i održavanje takozvanih izbora za predsednika Ruske Federacije 15-17. marta 2024. godine na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine [...]

Obaveštenje sa 13. sednice: KQZ miratoi planin e aktiviteteve për votimin e 21 prillit; planifikimin buxhetor dhe shqyrtoi çështje tjera

Prishtinë, 11 Mart 2024 – Centralna izborna komisija je održala redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. CIK je na ovoj sednici doneo odluku o skraćenju rokova i odobrio Plan aktivnosti za glasanje za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine [...]

Obaveštenje sa 12. sednice: CIK određuje 21. april 2024. godine za glasanje za ili protiv razrešenja predsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

Priština, 08. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. Na ovoj sednici predstavljen je izveštaj u vezi sa procesom verifikacije potpisa koje su prikupile četiri inicijatorske grupe na peticiji organizovanoj u opštinama.Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok i podneti CIK-u od strane predsedavajućih Skupština opština [...]

Obaveštenje sa 11. sednice CIK-a

Priština, 06. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju 11. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi. Na ovoj sednici, nakon usaglašavanja sa novim Zakonom o opštim izborima koji je usvojila Skupština Kosova prošle godine, CIK je usvojio četiri Izborna pravilnika, i to: Izborni pravilnik br. 01/2024 Registracija i rad političkih [...]

Obaveštenje o nastavku onlajn usluge “Pronađi i promeni Birački centar”

Priština, 1. Mart 2024 – Centralna izborna komisija obaveštava građane da je u toku onlajn usluga putem elektronske platforme “Pronađi i promeni Birački centar”. Građani sa pravom glasa mogu da se informišu o adresi svog biračkog centra i ako žele mogu da podnesu zahtev za promenu BC u okviru svoje opštine. Ova usluga CIK-a je [...]

Obaveštenje sa 10. sednice CIK-a

Priština, 01. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju 10. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi. CIK je na početku sednice doneo odluku o registraciji političke partije Srpski narodni pokret (SNP). Dana 31.01.2024, politička inicijativa koju predvodi g.Milija Biševac, podnela je zahtev za registraciju uz priloženu dokumentaciju prema Pravilniku br. 01/ [...]

Go to Top