Obaveštenje sa 12. sednice: CIK određuje 21. april 2024. godine za glasanje za ili protiv razrešenja predsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica

08/03/2024

Priština, 08. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi.

Na ovoj sednici predstavljen je izveštaj u vezi sa procesom verifikacije potpisa koje su prikupile četiri inicijatorske grupe na peticiji organizovanoj u opštinama.Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok i podneti CIK-u od strane predsedavajućih Skupština opština ovih opština.

Nakon procesa verifikacije, koji uključuje proveru da li su lica koja su potpisala peticiju organizovanu u dotičnim opštinama birači tih opština, CIK saopštava sledeće:

Iz peticije organizovane u opštini Leposavić, CIK je primio na verifikaciju spisak sa 3.030 potpisa popunjenih na 304 strane, iz čega, upoređivanjem sa podacima biračkog spiska na osnovu ličnog broja, proizilazi da su 2.905 potpisnika peticije građani Kosova sa pravom da glasaju u ovoj opštini. Ukupan broj birača u ovoj opštini je 13.441 birač, dok 2.689 birača čini 20 odsto biračkog spiska. Ovi prikupljeni potpisi čine 20% birača u ovoj opštini.

Iz peticije organizovane u opštini Zubin Potok, CIK je primio na verifikaciju listu sa 1.576 potpisa popunjenu na 158 strana, iz čega se, upoređivanjem sa podacima biračkog spiska na osnovu ličnog broja, proizilazi da su 1.380 potpisnika peticije građani Kosova sa pravom da glasaju u ovoj opštini. Ukupan broj birača u ovoj opštini je 6.732 birača, dok 1.347 birača čini 20 odsto biračkog spiska. Ovi prikupljeni potpisi čine 20% birača u ovoj opštini.

Iz peticije organizovane u opštini Zvečan, CIK je primio na verifikaciju listu sa 1.834 potpisa popunjenu na 185 strana, iz čega, nakon upoređivanja sa podacima biračkog spiska na osnovu ličnog broja, proizilazi da su 1.714 potpisnika peticije građani Kosova sa pravom da glasaju u ovoj opštini. Ukupan broj birača u ovoj opštini je 7.052 birača, dok 1.411 birača čini 20 odsto biračkog spiska. Ovi prikupljeni potpisi čine 20% birača u ovoj opštini.

Iz peticije organizovane u opštini Severna Mitrovica, CIK je primio na verifikaciju listu sa 4.148 potpisa popunjenu na 423 strane, iz čega se, upoređivanjem sa podacima biračkog spiska na osnovu ličnog broja, proizilazi da su 3.653 potpisnika peticije građani Kosova sa pravom da glasaju u ovoj opštini. Ukupan broj birača u ovoj opštini je 18.199 birača, dok 3.640 birača čini 20 odsto biračkog spiska. Ovi prikupljeni potpisi čine 20% birača u ovoj opštini.

Nakon predstavljanja izveštaja, CIK je sa 8 glasova za i 2 uzdržana usvojio preporuku Sekretarijata CIK-a da se kao datum glasanja za ili protiv razrešenja predsednika četiri opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica određuje 21. april 2024. Godine.