Obaveštenje sa 10. sednice CIK-a

01/03/2024

Priština, 01. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju 10. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi.

  • CIK je na početku sednice doneo odluku o registraciji političke partije Srpski narodni pokret (SNP).

Dana 31.01.2024, politička inicijativa koju predvodi g.Milija Biševac, podnela je zahtev za registraciju uz priloženu dokumentaciju prema Pravilniku br. 01/ 2023 Registracija i rad političkih partija. Nakon prijema prijave za registraciju političke inicijative, Kancelarija je pregledala i verifikovala svu dostavljenu dokumentaciju, počev od: Statuta, programa, akta o osnivanju, simbola, finansijskog izveštaja i knjižice potpisa podrške registrovanih birača. Nakon prijema ovih dokumenata, Kancelarija je komunicirala sa strankama i poslala im pismo sa komentarima za izmenu. Političkoj inicijativi dat je rok od pet (5) dana da pošalje izmene. Pre isteka ovog roka, politička inicijativa je primenila potrebne izmene i dostavila materijale Kancelariji.

Nakon konačne provere svih dokumenata potrebnih za registraciju političke inicijative kao politička partija, Kancelarija je objavila zahtev ove političke inicijative na javno razmatranje od 15.02.2024. do 21.02.2024. U ovom periodu nije primila nijedna žalbu na prijavu za njenu registraciju.

Politička inicijativa „Srpski narodni pokret“ nakon registracije od strane CIK-a, biće uključena u registar političkih partija registrovanih u Republici Kosovo i biće politička partija sa rednim brojem pedeset jedan (51).

  • U sledećoj tački dnevnog reda CIK je razmotrio i odobrio zahtev za smenu odbornika Skupštine opštine Priština. Odlukom CIK-a gđa. Besë Prestreshi je imenovana za odbornika u Skupštini opštine Priština od strane političkog subjekta „Lidhja Demokratike e Kosovës“, umesto gđe. Donjeta Dragusha.
  • Tokom današnjeg sastanka, CIK je razmotrio i odobrio učešće na radionici „Monitoring finansija političkih partija“, koja će se održati u Pragu, Češka Republika.
  • Nakon sastanka, CIK je razmotrio i odobrio plan rada Komiteta za reviziju za 2024. godinu, kao i razmotrio i odobrio izveštaj o radu ovog komiteta za 2023. godinu.