Obaveštenje o nastavku onlajn usluge “Pronađi i promeni Birački centar”

01/03/2024

Priština, 1. Mart 2024 – Centralna izborna komisija obaveštava građane da je u toku onlajn usluga putem elektronske platforme “Pronađi i promeni Birački centar”.

Građani sa pravom glasa mogu da se informišu o adresi svog biračkog centra i ako žele mogu da podnesu zahtev za promenu BC u okviru svoje opštine.

Ova usluga CIK-a je trajna, tako da postaje moguća i u vanizbornom periodu.

Platforma “Pronađi i promeni Birački centar” postavljena je na veb stranici CIK-a: www.kqz-ks.org ili se može direktno pristupiti na: eomp.kqz-ks.org.

Na ovoj platformi dovoljno je uneti samo matični broj i odmah će biti prikazani podaci o trenutnom biračkom centaru. Ukoliko birač želi da promeni Birački centar u okviru svoje opštine, to može učiniti klikom na dugme “pošalji zahtev za promenu”. U ovom slučaju, birač može izabrati Birački centar koji mu je najbliži adresi stanovanja, kako bi mogao tamo da glasa na predstojećim izborima. Nakon što birač odabere Birački centar u koji želi da bude raspoređen, mora popuniti i tražene podatke: adresu prebivališta, e-mail adresu i priložiti kopiju identifikacionog dokumenta. Kada se zahtev pošalje CIK-u na razmatranje, birač će dobiti odgovor u kratkom roku.

Takođe, osim na onlajn platformi, promena Biračkog centra može se izvršiti i u Kancelariji Opštinske izborne komisije, u zavisnosti od toga u kojoj se opštini birač nalazi. Adrese VOIS-a za svaku opštinu objavljene sun a linku: https://kqz-ks.org/sr/adrese-opstinskih-izbornih-sluzbenika/