Obaveštenje sa 13. sednice: KQZ miratoi planin e aktiviteteve për votimin e 21 prillit; planifikimin buxhetor dhe shqyrtoi çështje tjera

11/03/2024

Prishtinë, 11 Mart 2024 – Centralna izborna komisija je održala redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi.

CIK je na ovoj sednici doneo odluku o skraćenju rokova i odobrio Plan aktivnosti za glasanje za ili protiv razrešenja predsednika opština Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila 2024. godine

Prema odluci CIK-a, glavne aktivnosti za organizaciju ovog procesa odnose se na rok od 44 dana i glase kao u nastavku:

 1. Kampanja za ili protiv razrešavanja predsednika opština počinje 19. aprila i završava se 21. aprila 2024. Godine, u 07:00 časova;
 1. Podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača domaćih, međunarodnih nevladinih organizacija i medija počinje 01. aprila i završava se 15. aprila 2024. godine;
 1. Podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača političkih subjekata počinje 01. aprila i završava se 15. aprila 2024. godine;
 1. Imenovanje Opštinskih izbornih komisija vrši se 17 marta 2024. godine;
 1. Imenovanje Biračkih odbora počinje 10. aprila i završava se 11 april 2024. godine;
 1. Objavljivanje spiska biračkih centara se vrši najkasnije do 16. marta 2024. godine;
 1. Period za promenu Biračkog centra u okviru opštine počinje 18. marta i završava se 03. aprila 2024. godine;
 1. Rok za osporavanje i potvrđivanje biračkog spiska počinje 18. marta i završava se 5. aprila 2024. godine;
 1. Prijavljivanje za registraciju birača van Kosova počinje 29 marta i završava se aprila 2024. godine;
 1. Potvrđivanje Biračkog spiska vrši se najkasnije 9. aprila 2024. godine;
 1. Period glasanja putem pošte za registrovane birače van Kosova počinje 12. aprila i završava se 20. aprila 2024. godine;
 1. Prijava za registraciju birača sa posebnim potrebama i u institucijama počinje 10. aprila. i završava se 18. aprila 2024. godine;

Takođe, na ovom sastanku, CIK je razmotrio i odobrio planiranje budžeta za organizaciju procesa glasanja za ili protiv razrešenja gpreedsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koje će se održati dana 21. april 2024. Odlukom CIK-a planirani budžet za organizaciju ovog procesa je u iznosu: 233,204 Evra.