Obaveštenje sa 11. sednice CIK-a

06/03/2024

Priština, 06. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoju 11. sednicu ove godine, kojom je predsedavao predsedavajući CIK-a, Kreshnik Radoniqi.

Na ovoj sednici, nakon usaglašavanja sa novim Zakonom o opštim izborima koji je usvojila Skupština Kosova prošle godine, CIK je usvojio četiri Izborna pravilnika, i to:

  • Izborni pravilnik br. 01/2024 Registracija i rad političkih partija;
  • Izborni pravilnik br. 02/2024 Imenovanje, sastav i funkcionisanje Opštinskih izbornih komisija;
  • Izborni pravilnik br. 03/2024 Izrada, potvrđivanje i osporavanje Biračkog spiska; i
  • Izborni pravilnik br. 04/2024 Potvrđivanje političkih subjekata i njihovih kandidata.

Takođe, na ovom sastanku je najavljeno da će naredni Izborni pravilnici biti usvojeni na narednoj sednici CIK-a.