Saopštenje sa 17. sednice: CIK usvaja Preliminarni spisak birača za glasanje koje će se održati 21. aprila u 4 opštine i imenovanje članova Opštinskih izbornih komisija

18/03/2024

Priština, 18. mart 2024 – Centralna izborna komisija je održala svoj 17. sastanak za ovu godinu, kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi.

Na početku sastanka predstavljen je izveštaj u vezi sa pripremama za organizovanje procesa glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opštine Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koje će se održati 21. aprila 2024.

U cilju operacionalizacije opštinskih izbornih komisija u ove četiri opštine, imenovani su izvršni službenici, koji su ujedno i predsedavajući OIK-a. S tim u vezi, u nastavku sednice CIK je doneo odluku o imenovanju oko 20 članova opštinskih izbornih komisija, ali koje može biti dopunjeno u narednim danima. Prema Zakonu o opštim izborima (2023), OIK sprovodi izbore unutar opštine, pod isključivim nadzorom i uputstvima CIK-a.

U narednoj tački dnevnog reda CIK je usvojio preliminarni izveštaj Biračkog spiska o procesu glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica.

Prema ovom izveštaju, preliminarni broj građana sa pravom glasa u ovim opštinama je 46,248 birača ili 1,153 birača više u odnosu na vanredne izbore za  predsednike opština održane 23. aprila 2023. godine, dok je ukupan broj Biračkih centara  44.

PRELIMINARNI SPISAK BIRAČA I BROJ BIRAČKIH CENTARA

U ČETIRI OPŠTINE

Broj birača

2023

Broj birača

2024

Razlika Birački centri
LEPOSAVIĆ 13,318 13,639 +321 18
ZUBIN POTOK 6,661 6,862 +201 12
ZVEČAN 6,998 7,201 +203 7
SEVERNA MITROVICA 18,118 18,546 +428 7
Ukupno 45,095 46,248 +1,153 44