Obaveštenje sa 15. sastanka

15/03/2024

Priština, 15. mart 2024. – Centralna izborna komisija održala je 15. sastanak za ovu godinu, kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi.

Na početku sastanka predstavljen je izveštaj sa priprema za organizaciju procesa glasanja za ili protiv razrešenja predsednika opština u opštinama Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Severna Mitrovica, koje će se održati 21. aprila 2024. godine.

U okviru priprema za ovaj proces upućeni su pozivi političkim subjektima da iznesu svoje nominacije za članove Opštinskih izbornih komisija u ove četiri opštine.

U nastavku sastanka saopšteno je da je 1. marta 2024. godine istekao zakonski rok za registrovane političke subjekte da CIK-u dostave godišnji finansijski izvještaj za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine. Prema zakonu, čak i parlamentarni subjekti, koji nisu registrovani kao političke partije, ali su osvojili mesta u Skupštini Kosova učešćem na izborima kao građanska inicijativa, imaju obavezu da podnose godišnji finansijski izveštaj.

U Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata primljen je 51 godišnji finansijski izveštaj, dok su ostala 3, kao što su: Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës, Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës i Eko Lëvizja e Gjelbër, još nisu podneli ove izveštaje. Zbog nedostavljanja, Kancelarija je izrekla kazne za tri registrovana politička subjekta od po 4.000 evra.

Takođe, na ovom sastanku predstavljen je sažetak sadržaja izveštaja Kancelarije sa nalazima prilikom prijema godišnjih finansijskih izveštaja političkih subjekata za 2023. godinu.

U ostalim tačkama dnevnog reda, CIK je razmotrio i odobrio Srednjoročni okvir rashoda za period 2025-2027, kao i dokument „Starosna i rodna analiza za posmatrače političkih subjekata na izborima 2021. godine”.

PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA POLITIČKIH PARTIJA ZA PEROID 1 JANUAR – 31 DECEMBAR 2023.
Naziv političkog subjekta Datum registracije Datum podnošenja
1 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 21/08/2000 29.02.2024
2 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 21/08/2000 01.03.2024
3 PARTIA E DREJTËSISË 21/08/2000 01.03.2024
4 KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ 21/08/2000 01.03.2024
5 PARTIA SOCIALDEMOKRATE 21/08/2000 29.02.2024
6 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS 21/08/2000 JO
7 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 21/08/2000 29.02.2024
8 BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS 04/10/2000 01.03.2024
9 DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA 04/07/2001 16.02.2024
10 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS 19/07/2001 26.02.2024
11 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS 19/07/2001 29.02.2024
12 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 12/07/2002 29.02.2024
13 GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE 08/08/2002 01.03.2024
14 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS 19/07/2002 JO
15 DEMOKRATSKA STRANKA VATAN 12/05/2004 16.02.2024
16 ALEANCA KOSOVA E RE 03/05/2006 01.03.2024
17 LËVIZJA PËR BASHKIM 07/12/2007 27.02.2024
18 EKO LËVIZJA E GJELBËR 12/04/2007 JO
19 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA 07/04/2009 29.01.2024
20 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM 05/11/2010 01.03.2024
21 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA 08/04/2014 17.01.2024
22 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE 29/04/2014 28.02.2024
23 REPUBLIKANËT E KOSOVËS 12/05/2014 16.01.2024
24 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA 12/05/2014 20.02.2024
25 LËVIZJA QYTETARE VATRA 18/12/2014 28.02.2024
26 POKRET ZA GORA 18/12/2014 29.02.2024
27 PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT 18/12/2014 23.02.2024
28 FJALA 12/06/2015 27.02.2024
29 ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT 21/12/2015 26.02.2024
30 NISMA SOCIALDEMOKRATE 25/05/2016 01.03.2024
31 SRPSKA LISTA 12/05/2017 28.02.2024
32 LËVIZJA VETËVENDOSJE! 12/05/2017 01.03.2024
33 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA 15/05/2017 27.02.2024
34 ALTERNATIVA 24/07/2017 01.03.2024
35 PARTIA URA 07/08/2017 28.02.2024
36 LËVIZJA PËR BASHKËVEPRIM 18/07/2019 29.02.2024
37 PARTIA BALLISTE 08/08/2019 29.02.2024
38 SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA 13/01/2020 01.03.2024
39 YENİLIKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ 29/10/2020 29.02.2024
40 NAŠA INICIJATIVA 10/12/2020 29.02.2024
41 PARTIA REPUBLIKANE PËR NDRYSHIME 18/03/2021 28.02.2024
42 INICIATIVA BALLI 26/05/2021 28.02.2024
43 BOŠNJAČKA STRANKA KOSOVA 26/05/2021 29.02.2024
44 KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ 26/05/2021 01.03.2024
45 PARTIA DEMOKRATIKE E DIASPORËS 17/06/2021 26.02.2024
46 LËVIZJA FORCA E DIASPORËS 02/09/2021 01.03.2024
47 GUXO 09/03/2022 29.02.2024
48 Bashkimi për Ndryshim ANAMORAVA 09/03/2022 01.03.2024
49 SHPRESA DEMOKRATE 06/10/2023 29.02.2024
50 SRPSKA DEMOKRATIJA 06/12/2023 01.03.2024
51 LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS Parlamentarni subjekt 01.02.2024
52 ROMANI INICYATIVA Parlamentarni subjekt 01.03.2024
53 KOALICIJA VAKAT Parlamentarni subjekt 16.02.2024
54 GRAÐANSKA INICIJATIVA ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK Parlamentarni subjekt 01.03.2024