Održava se program obuke za članove Opštinskih Izbornih Komisija

19/04/2019

Centralna Izborna Komisija nastavlja sa pripremama za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u Opštinama: Severnu Mitrovicu, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić.

S tim u vezi, CIK je počeo sa  programom orijentacije obuke za članove Opštinskih Izbornih Komisija iz ovih četiri opština. Ovaj program ima za cilj podizanje profesionalnog nivoa članova OIK-a, kao i njihovo pripremanje za realizaciju tokom organizovanja izbora, zakonskih obaveza i akata usvojenih od strane CIK-a.

Program obuke obuhvata neophodne aspekte izbornog procesa koji se odnose na prava i odgovornosti opštinskih izbornih komisija tokom njihovog mandata.

Takođe, kroz ovu obuku članovi OIK-a će biti obučeni o procedurama za glasanje, prebrojavanju, prijemu izbornih materijala, pakovanju i njihovom podnošenju u Centar za Prebrojavanje i Rezultate.

U fokusu ovog programa obuke je bila priprema OIK-a za različite periode izbornog procesa, kao što su kreiranje, osporavanje i potvrđivanje Biračkog Spiska, kao i proces glasanja za osobe sa posebnim potrebama (GOPP).