Obaveštenje sa sastanka CIK-a

15/04/2019

Priština, 15 april – Centralna Izborna Komisija je održala svoj sastanak kojim je predsedavala Predsednica Valdete Daka.

Na ovom sastanku razgovaralo se o savetodavnoj ulozi OEBS-a u Vanrednim izborima za Predsednika Opštine u Opštinama Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana. Predsednica CIK-a je saopštila da je uloga OEBS-a na ovim izborima, samo u tehničkim savetima opštinskih izbornih komisija i samo na dan izbora za biračke odbore, u funkciji njihove najbolje organizacije. Na kraju, članovi CIK-a su se složili da predsedavajući CIK-a komunicira sa Rukovodiocima Misije OEBS-a na Kosovu kako bi se formalizovala saradnja.

Na sledećoj tački dnevnog reda, CIK je odlučio da odobri tehničke specifikacije za štampanje glasačkih listića za izbore u ove četiri opštine.