GLASANJE PUTEM POŠTE – Period prijavljivanja/registracije 23. Aprila – 30. Aprila 2019

22/04/2019

Centralna izborna komisija Republike Kosovo, vrši pripreme za organizovanje Vanrednih   izbora za Predsednike opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će biti održani 19. Maja 2019.

Ako ste državljanin Republike Kosovo, ali živite van Kosova, možete podneti zahtev za registraciju i glasanje putem pošte za Vanredne izbore za predsednike opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan.

Obrazac za registraciju za Glasanje putem pošte možete preuzeti iz sledećih izvora:

 • www.kqz-ks.org
 • Obrazac I  za građane koji poseduju državljanstvo Republike Kosovo,
 • Obrazac II za one građane koji ne poseduju državljanstvo Republike Kosovo ali koji imaju pravo da budu državljani Republike Kosovo na osnovu Zakona o Državljanstvu,
 • Pomoćna linija operacije za glasanja putem pošte:

        + 381 (038) 213 100, i  +381 (038) 213 200

 •  Ambasade i Konzulati Republike Kosovo kao i didstributivne tačke kontakt osoba političkih subjekata registrovanih u Republici Kosovo koje se nalaze u dijaspori (Za njihove adrese, pritisnite ovde).

 Kako bi stekli pravo za glasanje preko pošte , vi treba da:

 • Da imate 18 godina najkasnije  na dan izbora,  19. Maj 2019,
 • Da ste registrovani u Matičnoj službi Republike Kosovo i posedujete dokumenta za identifikaciju Republike Kosovo ili  UNMIK-a,
 • Ili dokaz da ste legitimno lice za registraciju u Civilni Registar kao državljanin Republike Kosovo.

Ako vi posedujete dokumenat za identifikaciju Republike Kosovo ili UNMIK-a sa isteklim rokom, molimo vas da zajedno sa ovim pošaljete i jednu kopiju važećeg dokumenta za identifikaciju države u kojoj živite.

Popunjeni obrazac zajedno sa pratećom dokumentacijom, treba da stignu u CIK najkasnije do  30. Aprila 2019.

Popunjeni obrazac, možete poslati:

 • Putem pošte na adresu CIK-a (Centralna izborna komisija, Glasanje putem pošte, P.F.6 Kutija 351, 10000 Priština, Republika Kosovo
 • Putem službenog e-maila : ovpp@localhost, i ogpp@localhost.
 • Putem faxa na broj : + 381 (038) 213 200.

Ukoliko se prijavljujete za registraciju putem e-maila, vašu prijavu treba da pošaljete  samo za sebe, putem vaše lične elektronske pošte (e-maila).

Obaveštavamo vas da prijave možete poslati za uži krug porodice a ne i za druga lica.

Za detaljnije informacije pritisnite Glasanje Putem Poste