PERIOD ZA PROMENU BIRAČKOG CENTRA 23. April – 29. April 2019

22/04/2019

Tokom ovog perioda, Centralna izborna komisija Republike Kosovo pruža mogućnost svim biračima da promene Birački centar po svom izboru i bliže njihovom stalnom prebivalištu.

Birač može tražiti promenu biračkog centra od 23. Aprila 2019.  do  29. Aprila 2019.

Tokom ovog perioda, vi možete tražiti sledeće informacije:

  • Da li se nalazite na biračkom spisku?
  • U kom biračkom centru ćete glasati?
  • Gde i kako možete promeniti svoj birački centar?

Kako biste se informisali o lokaciji vašeg biračkog centra i načinu promene BC, CIK je biračima stavio na raspolaganju:

  • Mehanizam za pretragu, koji se nalazi na web stranici CIK-a kqz.org. Ovako vi možete videti u kom biračkom centru ste određeni da glasate i takođe imate mogućnost da promenite birački centar putem online aplikacije. Da bi ste se povezali direktno sa aplikacijom kliknite  “ovde”.
  • Kancelarije Opštinske Izborne Komisije u vašoj opštini. Za adrese kancelarija opštinskih izbornih komisija, kliknite “ovde”.
  • Biračke spiskove postavljene na ulazu objekata koji se koriste kao birački centri tokom dana izbora, kao i preliminarni spisak birača objavljen u objektu gde se nalaze kancelarije Opštinskih izbornih komisija.

Za dodatne informacije možete pozvati na besplatni telefonski broj 0 800 55 555.

Tokom ovog perioda Birački centar možete promeniti samo unutar iste opštine, dok oni koji su promenili prebivalište iz jedne opštine u drugu,  treba da obavestite OCCR (Opštinski Centar za civilnu registraciju) u vezi sa promenom njihove adrese. Nakon obnavljanja adrese u Civilnom registru, promena Biračkog centra će se odraziti i na Biračkom spisku.