Rok za prijavu političkih subjekata za potvrđivanje za učešće na Vanrednim izborima za Predsednike Opštine u četiri opštine

18/04/2019

Centralna Izborna Komisija obaveštava da je rok za podnošenje zahteva za potvrđivanje političkih subjekata koji žele da učestvuju u Vanrednim izborima za Predsednika Opštine u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan, koji će se održati 19. maja, zatvoren.

Za to vreme (9. april – 18. april) prijavljeno je ukupno: 3 političkih subjekata.

Sve prijave će biti pregledane od strane Kancelarije za Registraciju i Potvrđivanje Političkih Partija, koja će podneti CIK-u odgovarajuće preporuke za svaku od njih.

12 LEPOSAVIQ / LEPOSAVIĆ / LEPOSAVIQ
  Subjekti Politik | Politički Subjekat | Political Entities
 
  PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  LËVIZJA VETËVENDOSJE!
  SRPSKA LISTA
   
28 ZUBIN POTOK / ZUBIN POTOK / ZUBIN POTOK
  Subjekti Politik | Politički Subjekat | Political Entities
 
  PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  LËVIZJA VETËVENDOSJE!
  SRPSKA LISTA
   
29 ZVEÇAN / ZVEČAN / ZVEÇAN
  Subjekti Politik | Politički Subjekat | Political Entities
 
  PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  LËVIZJA VETËVENDOSJE!
  SRPSKA LISTA
   
38 MITROVICË E VERIUT / SEVERNA MITROVICA / NORTH MITROVICA
  Subjekti Politik | Politički Subjekat | Political Entities
 
  PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  LËVIZJA VETËVENDOSJE!
  SRPSKA LISTA