Obaveštenje sa sastanka CIK-a

12/04/2019

Priština, 12 april – Centralna Izborna Komisija je održala sastanak kojim je predsedavala, Valdete Daka.

Na sastanku je najavljen proces kreiranja Preliminarnog biračkog spiska za Vanredne izbore za Predsednika Opštine Severne Mitrovice, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će se održati 19. maja. Prema podacima koji nisu konačni, broj birača u ove četiri opštine je 58 hiljada i 520 birača, ili 1, 507 više birača u odnosu na Lokalne izbore 2017. Na osnovu ovih podataka, broj birača u Severnoj Mitrovici je 22 hiljade i 242; u Zubinom Potoku 8 hiljada i 612; u Leposaviću 18 hiljada 390; i Zvečan 9 hiljada i 276.

U nastavku sastanka, CIK je doneo odluku o ograničenju troškova kampanje za izbore  (13. maj – 17. maj), za Vanredne Izbore za Predsednika Opštine u Opštinama: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan. Prema odluci CIK-a, na osnovu Izbornog pravila o ograničenju troškova kampanje, iznos sredstava za troškove izborne kampanje iznosi 0,5 eura za registrovane birače u dotičnoj opštini. Odluka CIK-a se zasniva na ne-konačnom biračkom spisku  u ove četiri opštine.

Opština Broj birača na osnovu Preliminarnog biračkog spiska Dozvoljeni iznos
SEVERNA MITROVICA 22 242 11 121 €
ZUBIN POTOK 8 612 4 306 €
LEPOSAVIĆ 18 390 9 195 €
ZVEČAN 9 276 4 638 €
    29 260 €