ROK ZA PRIJAVLJIVANJE ZA AKREDITACIJU POSMATRAČA I MEDIJE 9 APRIL – 12 MAJ

21/04/2019

Centralna Izborna Komisija obaveštava da je od 9. aprila počeo rok za podnošenje zahteva za akreditaciju posmatrača za Vanredne izbore za Predsednika Opštine u opštinama: Severnu Mitrovicu, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, koji će se održati 19. maja. Prema odluci CIK-a, ovaj rok se završava 12. maja 2019. godine u 18:00.

Zahtev za akreditaciju za posmatranje izbora mogu podneti:

  • Potvrđeni politički subjekti;
  • NVO;
  • Vladine i međuvladine organizacije;
  • Međunarodne specijalizovane organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava;
  • Predstavnici stranih zemalja; i

Samo posmatrači akreditovani od strane Centralne Izborne Komisije mogu posmatrati ove izbore.

Za više informacija posetite veb-stranicu CIK-a i Kancelariju za Registraciju i Potvrđivanje  političkih partija u CIK-u. Obrasci se mogu dobiti u KRPPP ili na ovim linkovima:

AKREDITACIJA POSMATRAČA POLITIČKE SUBJEKTE

AKREDITACIJA POSMATRAČA NVO-A I MEĐJUNARODNIH MISIJA

 

AKREDITACIJA POSMATRAČA MEDIJA