Quarterly Financial Reports

No Acronym Name of Political Subject January-March 2024 April-June 2024 July-September 2024 October-December 2024
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Download Download
2 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Download Download
3 JGP JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA Download Download
4 KDTP KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ Download Download
5 KOALICIJA VAKAT Download Download
6 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Download Download
7 LVV LËVIZJA VETËVENDOSJE! Download Download
8 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Download Download
9 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Download Download
10 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Download Download
11 SDU SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA Download Download
12 SRPSKA LISTA Download Download
13 LPRK LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS Download Download
14 RI ROMANI INICIYATIVA Download Download
15 GiSPO GI ZA SLOBODU, PRAVDU I OPSTANAK Download Download
No Acronym Name of Political Subject January-March 2023 April-June 2023 July-September 2023 October-December 2023
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Download Download Download Download
2 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Download Download Download Download
3 JGP JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA Download Download Download Download
4 KDTP KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ Download Download Download Download
5 KOALICIJA VAKAT Download Download Download Download
6 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Download Download Download Download
7 LVV LËVIZJA VETËVENDOSJE! Download Download Download Download
8 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Download Download Download Download
9 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Download Download Download Download
10 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Download Download Download Download
11 SDU SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA Download Download Download Download
12 SRPSKA LISTA Download Download Download Download
13 LPRK LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS Download Download Download Download
14 RI ROMANI INICIYATIVA Download Download Download Download
15 GiSPO GI ZA SLOBODU, PRAVDU I OPSTANAK Download Download Download Download
No Acronym Name of Political Subject Report
1 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosovës Download
2 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Download
3 JGP Jedinstvena Goranska Partija Download
4 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Download
5 KV Koalicioni Vakat Download
6 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Download
7 LVV Levizja Vetevendosje Download
8 NDS Nova Demokratska Stranka Download
9 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Download
10 PDK Partia Demokratike e Kosovës Download
11 SDU Social Demokratska Unija Download
12 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Download
13 LPRK Lëvizja Përparimtare e Romëve të Kosovës Download
14 RI Romani Iniciyativa Download