ZGJEDHJET PËR KRYETARË TË KOMUNAVE 2007

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 17 nëntor 2007
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 8 dhjetor 2007
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 30
Numri i votuesve të regjistruar (Raundi I): 1,567,690
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 612,513 votues (39.07%)

VIDEOSPOTET
Zgjedhjet 2007
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Regjistrimi për votim përmes postës
Kundershtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Ngjyrat e fletëvotimeve
Si të plotësohet fletëvotimi
Njoftues
Hapat në vendvotim
Motivues i përgjithshëm
Motivues i përgjithshëm
POSTERA, FLETUSHKA, BILLBORDA dhe KARTOLINË
Poster – Ndërrimi i qendrës së votimit
Poster – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Poster – Regjistrimi për votim përmes postës
Poster – Hapat në vendvotim
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit (Pyetjet më të Shpeshta)
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Regjistrimi për votim përmes postës
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Hapat në vendvotim
Billbord – Motivues i përgjithshëm
Billbord – Ndërrimi i qendrës së votimit
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit
Komuna Fletëvotimi (Raundi i parë)
Deçan Shkarko
Gjakovë Shkarko
Gllogoc Shkarko
Gjilan Shkarko
Dragash Shkarko
Istog Shkarko
Kaçanik Shkarko
Klinë Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko
Kamenicë Shkarko
Mitrovicë Shkarko
Leposaviç Shkarko
Lipjan Shkarko
Novobërdë Shkarko
Obiliq Shkarko
Rahovec Shkarko
Pejë Shkarko
Podujevë Shkarko
Prishtinë Shkarko
Prizren Shkarko
Skenderaj Shkarko
Shtime Shkarko
Shtërpcë Shkarko
Suharekë Shkarko
Ferizaj Shkarko
Viti Shkarko
Vushtrri Shkarko
Zubin Potok Shkarko
Zveçan Shkarko
Malishevë Shkarko

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune 2007 – Raundi i Dytë

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kryetar të Komunave 2007