Fushata motivuese

Në çdo proces zgjedhor, KQZ organizon fushata motivuese me qëllim të inkurajimit të votuesve për të marrë pjesë në zgjedhje. Fushatat motivuese janë të targetuara për grupe të caktuara të shoqërisë, si shembull grate dhe të rinjët.

Videospotet
Motivuese - Mesazh drejtuar qytetarëve të Republikës së Kosovës, nga Kryetari i KQZ-së
Motivuese
Motivuese
GIFF
Motivuese