Motivaciona kampanja

 U svakom izbornom procesu, CIK organizuje kampanje za podsticanje birača da učestvuju na izborima. Motivaciona kampanja je usmerena na određene grupe društva, kao na primer žena i  omladine.

VIDEO SPOTEVI
Motivacioni - Poruka upućena građanima Republike Kosovo, od Predsednika CIK-a
Motivacioni
GIFF
Motivacioni