Plotësimi dhe Dorëzimi i Fletëvotimeve Përmes Postës

Pasi të pranoni konfirmimin se aplikacioni juaj për regjistrim për të votuar përmes postës është aprovuar, ju duhet të përgatitni pakon me fletëvotime dhe të dërgoni atë me postë brenda afateve të caktuara.

15 Shtator – 15 Tetor 2021

VIDEOSPOTI
Video Spotet - Periudha e Votimit Përmes Postës
GIF
GIF
POSTER
Poster