Dostavljanje glasačkih listića putem pošte

Nakon što dobijete potvrdu da je vaša prijava za registraciju za glasanje poštom odobrena, morate pripremiti paket sa glasačkim listićima i poslati ga poštom u unapred utvrđenim rokovima rokovima.

15 September – 15 October 2021

VIDEO SPOTE
Video Sporte - Period glasanja poštom
GIF
GIF
GIF
POSTERI, FLAJERI
POSTERI, FLAJERI