AFATI PËR APLIKIM PËR AKREDITIMIN E VËZHGUESVE DHE MEDIAVE 9 PRILL – 12 MAJ

21/04/2019

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se nga data 9 prill ka filluar afati për dorëzimin e kërkesave për akreditim të vëzhguesve për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave: Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan, të cilat do të mbahen më 19 maj. Sipas vendimit të KQZ-së, ky afat përfundon me datë 12 maj 2019 në orën 18:00.

Kërkesën për t’u akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve mund ta dorëzojnë:

  • Subjektet politike të certifikuara;
  • OJQ-të;
  • Organizatat Qeveritare dhe Ndërqeveritare;
  • Organizatat Ndërkombëtare të specializuara të cilat merren me zgjedhjet dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut;
  • Përfaqësuesit e vendeve të huaja; dhe

Vetëm vëzhguesit e akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund t’i vëzhgojnë këto zgjedhje.

Për më shumë informacione ju lutem viziotjeni ueb faqen e KQZ-së dhe Zyrën për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim në KQZ. Formularët mund t’i merrni në ZRPPC apo edhe në këto vegza:

AKREDITIMI I VËZHGUESVE TË SUBJEKTEVE POLITIKE

AKREDITIMI I VËZHGUESVE TË OJQ-VE DHE MISIONEVE NDËRKOMBËTARE

AKREDITIMI I VËZHGUESVE TË MEDIEVE