Adresat e Zyrtarëve Komunal

Fatmir Cacaj
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044/180-274

  [email protected]

  Pallati i Kulturës, Kati i II në Deçan

Armir Rexhaj
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044/387-852

  [email protected]
  [email protected]

  Pallati i Kultures Kati II, Zyra nr 7

Burim Jonuzi
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044/333-070

  [email protected];

Ferid Shabani
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 393 715

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Soliterit, Kati i II-të

Fesal Xhabali
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 637 346

  [email protected]

  Ndertesa e Komunes “Drejtoria e Arsimit”

Armanda Loshi
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

045 200 950

  [email protected]

Artan Mezraja
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 551 765

  [email protected]
  [email protected]

  Aneks-Ndertesa-Stacioni i Policisë

Driton Manaj
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 479 604

  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i III

Hyrije Dumani
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 240 046

  [email protected]
  [email protected]

  Shtepia e Kultures kati I

Agim Kastrati
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 393 736

  [email protected]
  [email protected]

  Shkolla Fillore “Fan S.Noli” në Kamenicë”

Bajram Hajdari
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 412 382

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Komunës Kati II – Zyra Nr.5

Milosav Markovic
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  064 810-2297

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i Parë –Nr.12

Hamza Kadriu
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 393 690

  [email protected]
  [email protected]

  Barakat ne Oborr te Komunes Nr 4

Selim Mehmeti
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 393 716

  [email protected]
  [email protected]

  Objekti i Drejtorise per Mirqenje Sociale

Afrim Krasniqi 
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 551 749

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Bardhë Sheshi Aziz Zhilivoda

Burim Lezi
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 671 969

  [email protected]

  Ndertesa e Sherbimit te Zjarërfikseve, Kati i 2

Abdurrahim Haxhisefa
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 156 010

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati III Nr.20

Islam Demolli
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 393 711

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati I Nr.8

Fatmire Bajrami 
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 117 422

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Komunës, Kati III, Nr.308

Nysret Bytyqi 
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 393 735

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes”Shtepia Bardh”Podrum

Fisnik Polaci
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  045/866-777

  [email protected]

  Shtepia e Kultures Sheshi (Adem Jashari)

Florije Mulaj
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 393 714

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes kati III Nr.49

Vuksan Vuksanovic
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  045 660 604

  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i II

Skender Qelaj
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 438 866

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes – Kati II

Shaban Rexha
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 205 616

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati IV Nr.412

Islam Mema
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 488 649

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i Nr.11

Betim Xhema 
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 459 223

  [email protected]

  Rr.”Wesli Klark”Pn,Perball Komunes

Dusica Stojanovic 
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  060 558 8577

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes, Kati II Nr.14, Rr.Kolasinski Knezeva 27

Miloš Nedeljković
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  049 927 009

  [email protected]

  Ndërtesa e Komunës, kati 1 , nr. 9

Edonë Mazreku Paçarizi 
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  045 813 868
  029 269 060

  [email protected]

  Ndërtesa e Komunës Kati III, Nr.48

Xhavit Gaxherri 
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 676 236

  [email protected]
  [email protected]

  Objekti i Drejtorise per Punë dhe Mireqenie Sociale

Leotrim Arifaj
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 302 968

  [email protected]
  [email protected]

  Gjimnazi “Ataturk”

Enver Suma
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 325 764

  [email protected]
  [email protected]

  Shtepia e Kultures Kati i I

Igor Cirkovic
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 554 587

  [email protected]
  [email protected]

  Rr.Stefana Decanskog P.N ndertesa e Radio Graçanicës, Kati-I

Milos Ilic
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 554 785

  [email protected]
  [email protected]

  Objekt Privat-Zyra në hyrje të Ranillukut

Zoran Stojanovic
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  045 329 043

  [email protected]
  [email protected]

  Objekt Privat-Zyra afër Kishës

Zoran Vasic
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  045 329 039

  [email protected]
  [email protected]

  Objekt Privat-Zyra e KKZ-se Kllokot

Slobodan Dimitrijevic
Zyrtar i Lartë Komunal Zgjedhor

  044 264 521

  [email protected]
  [email protected]

   Rruga Kolashinca tek 3 Soliterat, Kati perdhesë