ADRESE OPŠTINSKIH IZBORNIH SLUŽBENIKA

Fatmir Cacaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044/180-274

  [email protected]

  Pallati i Kulturës, Kati i II në Deçan

Amir Rexhaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 387 852

  [email protected]
  [email protected]

  Pallati i Kultures Kati II, Zyra nr 7

Burim Jonuzi
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 333 070

  [email protected]

  Ndertesa e Komunës, Kati i Parë

Ferid Shabani
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 715

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Soliterit, Kati i II-të

Fesal Xhabali
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 637 346

  [email protected]

  Ndertesa e Komunes „Drejtoria e Arsimit“

Armanda Loshi
Viši Opštinski Izborni Službenik

045 200 950

  [email protected]

Artan Mezraja
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 551 765

  [email protected]
  [email protected]

  Aneks-Ndertesa-Stacioni i Policisë

Driton Manaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 479 604

  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i III

Hyrije Dumani
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 240 046

  [email protected]
  [email protected]

  Shtepia e Kultures kati I

Agim Kastrati
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 736

  [email protected]

  [email protected]

  Shkolla Fillore „Fan S.Noli“ në Kamenicë“

Bajram Hajdari
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 412 382

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Komunës Kati II – Zyra Nr.5

Milosav Markovic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  064 810 2297

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i Parë –Nr.12

Hamza Kadriu
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 690

  [email protected]
  [email protected];

  Barakat ne Oborr te Komunes Nr 4

Selim Mehmeti
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 716

  [email protected]
  [email protected]

  Objekti i Drejtorise per Mirqenje Sociale

Afrim Krasniqi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 551 749

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Bardhë Sheshi Aziz Zhilivoda

Burim Lezi
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 671 969

  [email protected]

  Ndertesa e Sherbimit te Zjarërfikseve, Kati i 2

Abdurrahim Haxhisefa
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 156 010

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati III Nr.20

Islam Demolli
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 711

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati I Nr.8

Fatmire Bajrami 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 117 422

  [email protected]
  [email protected]

  Ndërtesa e Komunës, Kati III, Nr.308

Nysret Bytyqi 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 735

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes“Shtepia Bardh“Podrum

Fisnik Polaci
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 866 777

  [email protected]

  Shtepia e Kultures Sheshi (Adem Jashari)

Florije Mulaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 393 714

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes kati III Nr.49

Vuksan Vuksanovic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 660 604

  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i II

Skender Qelaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 438 866

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes – Kati II

Shaban Rexha
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 205 616

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati IV Nr.412

Islam Mema
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 488 649

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes Kati i Nr.11

Betim Xhema 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 459 223

  [email protected]
  [email protected]

  Rr.“Wesli Klark“Pn,Perball Komunes

Dusica Stojanovic 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  060 558 8577

  [email protected]
  [email protected]

  Ndertesa e Komunes, Kati II Nr.14, Rr.Kolasinski Knezeva 27

Miloš Nedeljković
Viši Opštinski Izborni Službenik

  049 927 009

  [email protected]

  Zgrada opštine sprat 1 , br 9

Edonë Mazreku Paçarizi
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 813 868
  029 269 060

  [email protected]

  Ndërtesa e Komunës Kati III, Nr.48

Xhavit Gaxherri 
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 676 236

  [email protected]
  [email protected]

  Objekti i Drejtorise per Punë dhe Mireqenie Sociale

Leotrim Arifaj
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 302 968

  [email protected]
  [email protected]

  Gjimnazi „Ataturk“

Enver Suma
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 325 764

[email protected]
  [email protected]

  Shtepia e Kultures Kati i I

Igor Cirkovic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 554 587

  [email protected]
  [email protected]

  Rr.Stefana Decanskog P.N ndertesa e Radio Graçanicës, Kati-I

Milos Ilic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 554 785

  [email protected]
  [email protected]

  Objekt Privat-Zyra në hyrje të Ranillukut

Zoran Stojanovic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 329 043

  [email protected]
  [email protected]

  Objekt Privat-Zyra afër Kishës

Zoran Vasic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  045 329 039

  [email protected]
  [email protected]

  Objekt Privat-Zyra e KKZ-se Kllokot

Slobodan Dimitrijevic
Viši Opštinski Izborni Službenik

  044 264 521

  [email protected]
  [email protected]

   Rruga Kolashinca tek 3 Soliterat, Kati perdhesë