ZGJEDHJET PËR KUVEND TË KOSOVËS

2021 – Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës

Më shumë

2019 – Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës

Më shumë

2017 – Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës

Më shumë

2014 – Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës

Më shumë

2010 – Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës

Më shumë

2007 – Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës

Më shumë

2004 – Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës

Më shumë

2001 – Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës

Më shumë