ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE 2019 NË:  MITROVICË TË VERIUT, ZUBIN POTOK, LEPOSAVIQ DHE ZVEÇAN

Data e zgjedhjeve: 19 maj 2019
Numri i zonave zgjedhore: 4
Numri i votuesve të regjistruar: 58,778
Pjesëmarrja në zgjedhje: 43.02%

STATISTIKAT

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e votave me kusht

Statistikat e votave me postë

REZULTATET

Rezultatet sipas komunave

Rezultatet sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht

Rezultatet e votave me postë

VIDEOSPOTET
Si plotësohet fletëvotimi
TV spoti për regjistrim për votim të personave me nevoja të veçanta përmes ekipeve mobile
TV spoti si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi
Movtivues
POSTERA, FLETUSHKË DHE BILLBORDA
Si të plotësohet fletëvotimi
GIF

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kryetar Komune 2019

Fletëvotimi për Kryetar Komune Leposavic

Fletëvotimi për Kryetar Komune Zubin Potok

Fletëvotimi për Kryetar Komune Zvecan

Fletëvotimi për Kryetar Komune Mitrovica e Veriut

Lista e emërimeve të anëtarëve të Komisioneve Komunale Zgjedhore