ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE 2023 NË:  MITROVICË TË VERIUT, ZUBIN POTOK, LEPOSAVIQ DHE ZVEÇAN

Data e zgjedhjeve: 23 prill 2023
Numri i zonave zgjedhore: 4
Numri i votuesve të regjistruar: 
Pjesëmarrja në zgjedhje: 

Rezultatet

Rezultatet për Kryetar të Komunave

Rezultatet për Kryetar të Komunave sipas vendvotimeve

Fletëvotimi për Kryetar Komune Leposavic

Fletëvotimi për Kryetar Komune Zubin Potok

Fletëvotimi për Kryetar Komune Zvecan

Fletëvotimi për Kryetar Komune Mitrovica e Veriut