ZGJEDHJET PËR KRYETARË TË KOMUNAVE 2009

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 15 nëntor 2009
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 13 dhjetor 2009
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 36
Numri i votuesve të regjistruar (Raundi I): 1,563,741
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 698,456 votues (44.67%)

VIDEOSPOTET
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës
Si plotësohet fletëvotimi
Motivues i përgjithshëm
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
POSTERË
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Regjistrimi për votim përmes postës
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës (Raundi i Dytë)
FLETUSHKA
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes postes
Njoftim për raundin e dytë
BILLBORD DHE KARTOLINË
Billbord – Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës (Raundi i Dytë)
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit
Komuna Fletëvotimi (Raundi i parë) Fletëvotimi (Raundi i dytë)  Fletëvotimi (Përsëritja e raundit të dytë
Deçan Shkarko    
Gjakovë Shkarko    
Gllogoc Shkarko    
Gjilan Shkarko Shkarko  Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko  
Istog Shkarko Shkarko  
Kaçanik Shkarko Shkarko  
Klinë Shkarko Shkarko  
Fushë Kosovë Shkarko    
Kamenicë Shkarko Shkarko  
Mitrovicë e Jugut Shkarko Shkarko  
Leposaviç Shkarko    
Lipjan Shkarko Shkarko  Shkarko
Novobërdë Shkarko Shkarko  
Obiliq Shkarko Shkarko  
Rahovec Shkarko Shkarko  
Pejë Shkarko Shkarko  
Podujevë Shkarko Shkarko  
Prishtinë Shkarko    
Prizren Shkarko Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko    
Shtime Shkarko    
Shtërpcë Shkarko Shkarko  
Suharekë Shkarko Shkarko  
Ferizaj Shkarko    
Viti Shkarko Shkarko  
Vushtrri Shkarko Shkarko  
Zubin Potok Shkarko    
Zveçan Shkarko    
Malishevë Shkarko Shkarko  
Junik Shkarko Shkarko  
Mamushë Shkarko    
Hani i Elezit Shkarko Shkarko  
Graçanicë Shkarko    
Ranillug Shkarko    
Kllokot Shkarko    

ENEMO EOM – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2009 (versioni në gj. angleze)

Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2009

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Ndarja e ulëseve në Kuvend (Subjektet dhe kandidatët e zgjedhur)

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e të gjithë kandidatëve (renditja si në fletëvotim)

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e votave me kusht të kandidatëve sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Rezultatet e votave me postë të kandidatëve sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat sipas komunave             

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat sipas vendvotimeve

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Doracaku i procedurave të votimit

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

VIDEO SPOTEVI
Si të plotësohet fletëvotimi 2021
Si të plotësohet fletëvotimi 2021
Si të plotësohet fletëvotimi 2021
KQZ njofton të gjithë qytetarët për masat që duhet t’i zbatoni në ditën e zgjedhjeve 2021
Mënyra e votimit të votuesve të infektuar me COVID-19 dhe ata në vetëizolim 2021
GIFF
Poster – Si të mbushni fletën e votimit
POSTERË, FLETUSHKË, GAZETË DHE BILLBORDË
Poster – Si të mbushni fletën e votimit
Posteri për mënyrën e votimit me masat mbrojtëse nga COVID-19
Posteri për mënyrën e votimit për votuesit të infektuar me COVID-19
Posteri për Mënyrën e denoncimit të keqpërdorimit të votes

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2021

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Broshura për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2021

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2021

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."

Emërimet e Anëtareve të KKZ-ve nga KQZ

The paginate parameter may only be "true" or "false." You entered "”true”."

The attachment_pg parameter may only be "true" or "false." You entered "”false”."