ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2010

Data e zgjedhjeve: 12 dhjetor 2010
Numri i votuesve të regjistruar: 1,632,276
Pjesëmarrja në zgjedhje: 706,317 votues (45.29%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Shpërndarja e ulëseve sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

VIDEOSPOTET
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Regjistrimi për votim përmes postës
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Ndërrimi i qendrës së votimit
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës
Hapat në vendvotim
Motivues i përgjithshëm – Rëndësia e Zgjedhjeve
Motivues i përgjithshëm
POSTERA, FLETUSHKA DHE BILLBORDA
Fletushkë – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Poster – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Billbord – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Billbord – Motivues i përgjithshëm
Billbord – Motivues i përgjithshëm

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2010

Lista e Kandidatëve për për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2010

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2010

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor

ENEMO EOM – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës 2010 (versioni në gj. angleze)

Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2010