ZGJEDHJET PËR KUVEND TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2001

Data e zgjedhjeve: 17 nëntor 2001
Numri i votuesve të regjistruar: 1,249,987
Pjesëmarrja në zgjedhje: 803,796 votues (64.30%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Shpërndarja e ulëseve sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

POSTERË
Regjistrimi i votuesve
Motivues i përgjithshëm

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2001

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2001 

Lista e emërimeve të anëtarëve të Komisioneve Komunale Zgjedhore