Članovi CIK-a razgovaraju sa Izvršnim izbornim službenicima o zakonskim izmenama i usklađivanju Izbornih pravilnika sa novim zakonom

28/02/2024

Priština, 28. februar 2024. – Članovi Centralne izborne komisije održali su posebnu radionicu sa izvršnim izbornim službenicima opštinskih izbornih komisija, koji su angažovani u opštinama Republike Kosovo i imaju važnu ulogu u izbornom procesu.

Tokom ove radionice, uz podršku OEBS-a, članovi CIK-a su sa ISOIK razgovarali o izmenama Zakona o opštim izborima (2023) sa posebnim naglaskom na izmene vezane za njihov angažmanom.

Takođe, na ovom sastanku razgovarano je o procesu usaglašavanja Izbornih pravilnika i Internih pravilnika sa Zakonom o opštim izborima.

Prema Zakonu o opštim izborima (2023), Izvršni izborni službenik za izbore je zaposlen u CIK-u, u odgovarajućoj opštini.

Tokom izbornog procesa, Izvršni izborni službenik ujedno predsedava Opštinskom izbornom komisijom, koja ima zakonsku dužnost da sprovede izbore u dotičnoj opštini, pod ekskluzivnim nadzorom i uputstvima CIK-a, koja garantuju zakonitost, legitimitet i efikasnost izbornog procesa.