Registracija Političke stranke “Srpski Narodni Pokret” otvorena je za javno razmatranje

15/02/2024

Priština, 15. februar 2024. – “Srpski Narodni Pokret” je kompletirao prijavu za registraciju, podnetu Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata pri Centralnoj izbornoj komisiji.

Odluku o registraciji političke partije doneće Centralna izborna komisija, nakon isteka roka od sedam (7) dana, tokom kojeg javnost može da pregleda dokumente o registraciji.

Prema Pravilniku CIK-a br.01/2023 o registraciji i radu političkih partija, član 3, stav 5, svako može da prigovori na zahtev na osnovu jednog ili više razloga navedenih u članu 4. ovog Pravilnika, podnošenjem pismenog prigovora Kancelariji, zajedno sa svim podacima ili materijalom koji podržava prigovore u roku od sedam (7) dana od objavljivanja javnog pregleda.

Svi materijali za registraciju, uključujući program partije, statut i logotip biće dostupni za javni uvid i komentare. Promovisanje transparentnosti procesa registracije političkih partija je deo procesa CIK-a.

Kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata nalazi se u ulici Migjeni br. 21 u Prištini. Svi koji žele da pogledaju dokumente mogu pristupiti zvaničnoj veb stranici CIK-a na linku događaji i najave ili doći u Kancelariju od 10:00 do 14:00 časova radnim danima, od 15. do 21. februara 2024. godine. Za dodatne informacije možete se obratiti Kancelariji za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata/Centralna izborna komisija:  +381 (0)38 200 81 010.