CIK učestvuje na konferenciji ODIHR-a u Varšavi „Regionalna razmena za unapređenje sistema i praksi finansiranja kampanji”

22/02/2024

Varšava, 21.i 22. februara 2024. – Delegacija Centralne izborne komisije koju čine predsedavajući Kreshnik Radoniqi, Direktor Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih partija i Mergita Kryeziu, viši službenik za partije i političke subjekte – učestvuje na konferenciji koju organizuje ODIHR u Varšavi na temu „Regionalna razmena za unapređenje sistema i praksi finansiranja kampanji”.

Na ovoj konferenciji učestvuju i predstavnici tela za upravljanje izborima iz drugih država, organa za nadzor finansiranja izborne kampanje, organizacija civilnog društva; izborne posmatračke grupe i međunarodni ekspert u oblasti izbora.

Tokom dva dana konferencije razmatrane su različite teme vezane za izbornu kampanju političkih subjekata, a koje su bile ograničene na: Međunarodne i regionalne obaveze, standardi i dobre prakse za regulisanje finansiranja kampanje; Vrste finansiranja, vrste i ograničenja troškova; Revizija i najbolje prakse za veću transparentnost i poverenje javnosti; i ovlašćenja za nadzor finansiranja kampanje, izazove i mogućnosti u vezi sa kaznama, istragom i sprovođenjem.

Ova konferencija, koja se organizuje u okviru projekta „Podrška izbornim reformama na Zapadnom Balkanu“, podržava region u njegovim nastojanjima da prati izborne preporuke u oblastima izborne administracije, registracije birača, medijskog izveštavanja o izborima, kampanje i finansiranja kampanje i rešavanja izbornih sporova.