Obaveštenje sa 8. Sednice CIK-a

15/02/2024

Priština, 15. februar 2024. – Centralna izborna komisija održala je 8. sednicu ove godine kojom je predsedavao predsedavajući, Kreshnik Radoniqi.

Kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) je na početku sednice predstavila obaveštenje u vezi sa rokom za dostavljanje ažuriranih podataka političkih partija CIK-u, koji je istekao 31. januara 2024. godine.

Kako se navodi u saopštenju, od 50 političkih partija registrovanih na Kosovu, 46 političkih partija je u roku dostavilo obrasce sa ažuriranim podacima; 2 druge političke partije kasne nekoliko dana i 2 političke partije još nisu predale ovaj izveštaj.

Oslanjajući se na izborno pravilo br. 01/2023 Registracija i rad političkih partija, CIK je izrekao novčane kazne za 2 političke partije koje su dostavile ažurirane podatke sa zakašnjenjem, u zavisnosti od dana kašnjenja.

Odlukom CIK-a, Partija Kosovskih Srba je, zbog podnošenja obrasca sa 5 dana zakašnjenja, kažnjena sa 250 evra, dok je Kosova Adalet Turk Partisi, koja je dostavila obrazac sa 8 dana zakašnjenja, kažnjena sa 500 evra.

U narednoj tački dnevnog reda CIK je usvojio Plan integriteta CIK-a, prema kojem je, između ostalog, CIK kontinuirano ulagao snažne napore na povećanje efikasnosti, tretmana i kvaliteta organizacije, upravljanja, nadzora, transparentnosti i povjerenja, u demokratskim izbornim procesima.

U nastavku sednice, CIK je odobrio 2 zahteva za zamenu članova skupština opština u opštinama Srbica i Dragaš.

Gazmend Ramandani je imenovan za odbornika u Skupštini opštine Dragaš od strane političkog subjekta „Lidhja Demokratike e Kosovës“, zamenjujući gdina. Naser Myrtezani.

Gđa. Ervina Vojvoda je imenovana za odbornika u Skupštini opštine Srbica od strane političkog subjekta „Lista e Pavarur Bekim Jashari“, zamenjujući gđu. Fatbardha Halili Mustafa.