Përmbyllet afati për aplikim të subjekteve politike për certifikim për pjesëmarrje në Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për kryetar në katër komuna

18/04/2019

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se është përmbyllur afati për aplikim për certifikim të Subjekteve Politike që duan të marrin pjesë në Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar në komunat: Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan, të cilat do të mbahen më 19 maj.

Gjatë kësaj kohe (9 prill – 18 prill) kanë aplikuar gjithsejt: 3 subjekte politike.

Të gjitha aplikimet do të shqyrtohen nga Zyra për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim, që do të paraqesë në KQZ rekomandimet përkatëse për secilin prej tyre.

12 LEPOSAVIQ / LEPOSAVIĆ / LEPOSAVIQ
  Subjekti Politik | Politički Subjekat | Political Entities
 
  PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  LËVIZJA VETËVENDOSJE!
  SRPSKA LISTA
   
28 ZUBIN POTOK / ZUBIN POTOK / ZUBIN POTOK
  Subjekti Politik | Politički Subjekat | Political Entities
 
  PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  LËVIZJA VETËVENDOSJE!
  SRPSKA LISTA
   
29 ZVEÇAN / ZVEČAN / ZVEÇAN
  Subjekti Politik | Politički Subjekat | Political Entities
 
  PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  LËVIZJA VETËVENDOSJE!
  SRPSKA LISTA
   
38 MITROVICË E VERIUT / SEVERNA MITROVICA / NORTH MITROVICA
  Subjekti Politik | Politički Subjekat | Political Entities
 
  PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS
  LËVIZJA VETËVENDOSJE!
  SRPSKA LISTA