ZGJEDHJET PËR KRYETARË TË KOMUNAVE 2017

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 22 tetor 2017
Data e zgjedhjeve (Raundi II): 19 nëntor 2017
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 38
Numri i votuesve të regjistruar (Raundi I): 1,890,952
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 811,650 votues (44.1%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Statistikat e votave me postë sipas komunave

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas qendrave të votimit

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet për Kryetar Komune sipas votave me kusht

Rezultatet për Kryetar Komune sipas votave me postë                               

STATISTIKAT

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Statistikat e votave me postë sipas komunave

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas qendrave të votimit

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

Rezultatet për Kryetar Komune sipas votave me kusht

Rezultatet për Kryetar Komune sipas votave me postë                               

VIDEOSPOTET
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet fletëvotimi
Hapat në vendvotim
Rruga e fletëvotimit
Si të plotësohet fletëvotimi (Raundi i Dytë)
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës (Raundi i Dytë)
Motivues i përgjithshëm
Motivues për të rinj
Motivues për gratë
GIF
Si plotësohet fletëvotimi
Si plotësohet fletëvotimi (Raundi i Dytë)
Si plotësohet fletëvotimi (Rivotimi në Partesh)
Si plotësohet fletëvotimi (Rivotim për Raundin e Dytë në Istog)
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës (Raundi i Dytë)
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës (Rivotim për Raundin e Dytë në Istog)
POSTERA, FLETUSHKA DHE BILLBORDA
Poster – Ndërrimi i qendrës së votimit
Poster – Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Poster – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Poster – Regjistrimi për votim përmes postës
Poster – Si plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si plotësohet fletëvotimi
Broshurë – Si plotësohet fletvotimi
Billbord – Si plotësohet fletëvotimi
Poster – Si plotësohet fletëvotimit (Raundi i Dytë)
Poster – Si plotësohet fletëvotimit (Rivotim për Raundin e Dytë në Istog)
Fletushkë – Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës
Poster – Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës (Raundi i Dytë)
Poster – Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës (Rivotim për Raundin e Dytë në Istog)
Komuna Fletëvotimi (Raundi i parë) Fletëvotimi (Raundi i dytë)
Deçan Shkarko  
Gjakovë Shkarko Shkarko
Gllogoc Shkarko  
Gjilan Shkarko Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko
Istog Shkarko Shkarko
Kaçanik Shkarko Shkarko
Klinë Shkarko Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko  
Kamenicë Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Jugut Shkarko Shkarko
Leposaviç Shkarko  
Lipjan Shkarko  
Novobërdë Shkarko  
Obiliq Shkarko Shkarko
Rahovec Shkarko Shkarko
Pejë Shkarko  
Podujevë Shkarko Shkarko
Prishtinë Shkarko Shkarko
Prizren Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko  
Shtime Shkarko Shkarko
Shtërpcë Shkarko  
Suharekë Shkarko Shkarko
Ferizaj Shkarko Shkarko
Viti Shkarko  
Vushtrri Shkarko Shkarko
Zubin Potok Shkarko  
Zveçan Shkarko  
Malishevë Shkarko Shkarko
Junik Shkarko  
Mamushë Shkarko  
Hani i Elezit Shkarko  
Graçanicë Shkarko  
Ranillug Shkarko  
Partesh Shkarko  
Kllokot Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Veriut Shkarko  

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor

Raporti përfundimtar i Misionit Vëzhgues të Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian për Zgjedhjet Lokale 2017

Raporti Preliminar i Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve të Bashkimit Europian për Zgjedhjet Lokale 2017

Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2017 – Demokracia në Veprim