ZGJEDHJET E JASHTËZAKONSHME PËR KRYETAR KOMUNE KAÇANIK 2012

Data e zgjedhjeve (Raundi I): 17 qershor 2012
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 1
Numri i votuesve të regjistruar: 31,473
Pjesëmarrja në zgjedhje (Raundi I): 11,228 votues (35.68%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e kandidatëve për Kryetar Komune

Rezultatet për Kryetar Komune sipas vendvotimeve

POSTERË, FLETUSHKË, BILLBORD
Poster – Ndërrimi i qendrës së votimit
Poster – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Poster – Regjistrimi për votim përmes postës
Poster – Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Poster – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Billbord – Si të plotësohet fletëvotimi

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kryetar Komune Kaçanik 2012

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor