Vanredni Izbori za Predsednika Opštine Kačanik 2012

Datum Izbora (I Krug): 17 jun 2012
Broj izbornih zona (opština): 1
Broj registrovanih birača: 31,473
Učešće na izborima (I Krug): 11,228 birača (35.68%)

STATISTIKA

Opšta statistika

Statistika po biračkim mestima

REZULTATI

Rezultati kandidata za Predsednika Opštine

Rezultati za Predsednika Opštine po biračkim mestima

Priručnik o procedurama za glasanje i prebrojavanje

POSTERI, DOPISNICA, BILBORD
Poster – Promena birackog centra
Poster – Registracija biraca putem mobilnih ekipa osoba sa posebnim potrebama
Poster – Registracija za glasanje putem poste
Poster – Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Poster – Kako popuniti glasacki listic
Dopisnica – Osporavanje i potvedjivanje birackog spiska
Dopisnica – Kako popuniti glasacki listic
Bilbord – Kako popuniti glasacki listic

Glasački listić za Izbori za Predsednika Opštine Kačanik 2012

Organizacije/Subjekti koji su akreditovani da Posmatraju Izborni Proces