Misioni për Vëzhgimin e Zgjedhjeve i Bashkimit Evropian publikoi raportin përfundimtar për Zgjedhjet Lokale 2017

15/02/2018

Misioni Vëzhgues i Zgjedhjeve (MVZ) i Bashkimit Evropian ka publikuar raportin përfundimtar me titull: “Zgjedhjet për Kryetarë të Komunave dhe Kuvende Komunale në Kosovë – 22 tetor 2017”.

Raporti në fjalë është i qasshëm në tri gjuhët: shqip, serbisht dhe anglisht.

Ky raport është i qasshëm edhe në faqen e KQZ-së: Raporti